Zoals al eerder gemeld is Kosovo, uiteraard, ook niet ontsnapt aan de Corona pandemie. Het leven heeft de afgelopen 2 jaar min of neer stilgestaan en in een land als Kosovo betekent dit: ‘stilstand = achteruitgang’. Voor de Kliniek heeft dit geresulteerd in een achteruitgang van het aantal patiënten met voetklachten, waardoor het aannemelijk is dat een groot aantal mensen met diabetische voetwonden niet de noodzakelijke behandeling hebben gehad. Ondanks het feit dat Vjolca Kola gedurende de pandemie de kliniek zoveel mogelijk open heeft gehouden, zijn patiënten weggebleven door angst, ziekte en ook overlijden. Een trieste constatering, maar het is niet anders. Daarbij komt op dit moment een ernstige elektriciteitscrisis, waardoor apparatuur niet werkt. Sinds december 2021 wordt in Kosovo wordt de stroom beurtelings afgeschakeld voor de inwoners. Het Balkanland kampt met een overbelast stroomnet en peperdure import.
Kosovo, een van de armste landen in Europa, stroomonderbrekingen in van twee uur voor zowat alle twee miljoen inwoners. De netbeheerder verwijst naar een overbelasting van het net en vraagt inwoners om zo veel mogelijk te besparen op elektriciteit. Een ernstige storing in de belangrijkste kolencentrale van het land heeft de al gebruikelijke tekorten in de winter verergerd, waardoor het land noodgedwongen “extreem dure” stroom moet invoeren, zo zei minister van Economie Artane Rizvanolli eerder. Helaas is daar geen geld voor en zijn veel mensen weer overgeschakeld op houtkachels, waarop ook gekookt wordt. Dit is nodig omdat de lokale stroomproductie in Kosovo nu maar een derde van het verbruik in Kosovo dekt.
Tevens lijkt het erop, dat de meeste stroom gaat naar de hoofdstad Pristina en dat kleine steden en dorpen zoals Gjakova soms wel 10 uur achter elkaar zonder stroom zit. Daarbij is de stroom voor veel (arme) huishoudens nu veel te duur en is hout een goedkoper alternatief.

De voetkliniek zal nog steeds voortbestaan en Vjolca Kola draait deze vol goede moed. Patiënten zijn blij met haar behandelingen en de plaatselijke artsen inmiddels ook! Zij zijn overtuigd van het nut van goede voetbehandelingen bij mensen met diabetes en zodra het weer kan en veilt is qua gezondheid, zullen nieuwe scholingen weer uitgezet worden. Dit betekent ook dat de doelstellingen, die we als Stichting geformuleerd hadden voor 2016-2020 niet allemaal behaald zijn. De komende 2 jaar zetten we ons vol in om deze alsnog te behalen en hopen voor betere leefomstandigheden voor iedereen in Kosovo!

Samenvattend:
De Stichting Podiatria Kosovo blijft zich inzetten voor de reeds geformuleerde doelen en laat zich niet door Corona verslaan! Veel dank voor de donaties voor dit mooie project!