ANBI Gegevens

Stichting Podiatria Kosovo is per 1 januari 2015 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

Gepubliceerde gegevens

Naam instelling Stichting Podiatria Kosovo
RSIN/Fiscaal nummer 820751807
Adres Ouverture 58

5629 PV Eindhoven

Doelstellingen
  • Het stimuleren van een verbeterde voetzorg voor diabetes patiënten in Kosovo
  • Het stimuleren dat sport en beweging een plaats krijgen in het leven van de kinderen in Kosovo
Beleidsplan Zie beleidsplannen hieronder
Bestuursleden De namen en functies van de bestuurders zijn:

  • Mw M.A. van Putten – voorzitter
  • Mw. T.G.R. Vink – secretaris
  • Mw. M.J.T. van Mol – penningmeester
Beloningsbeleid Stichting Alle bestuursleden hebben afgezien van enige vorm van beloning
Activiteiten Zie activiteitenverslagen hieronder
Financiële verantwoording Zie financiële verslagen hieronder

Downloads en links

Beleidsplan Stichting Podiatria Kosovo 2009-2014

Beleidsplan Stichting Podiatria Kosovo 2015-2020

Beleidsplan Stichting Podiatria Kosovo 2020-2025

Geschiedenis voetkliniek Gjakova

Financieel verslag Stichting Podiatria Kosovo 2013

Financieel verslag Stichting Podiatria Kosovo 2014

Financieel verslag Stichting Podiatria Kosovo 2015

Financieel verslag Stichting Podiatria Kosovo 2016

Financieel verslag Stichting Podiatria Kosovo 2017

Financieel verslag Stichting Podiatria Kosovo 2018

Financieel verslag Stichting Podiatria Kosovo 2019

https://www.podiatriakosovo.org/wp-content/uploads/2020/11/Stichting-Podiatria-Kosovo-financien-2019.pdf

Financieel verslag Stichting Podiatria Kosovo 2020

https://www.podiatriakosovo.org/wp-content/uploads/2020/11/Stichting-Podiatria-Kosovo-financien-2019.pdf

Financieel verslag Stichting Podiatria Kosovo 2021

https://www.podiatriakosovo.org/wp-content/uploads/2020/11/Stichting-Podiatria-Kosovo-financien-2019.pdf