Doneren aan stichting Podiatria Kosovo

Wanneer u een bedrag wilt doneren aan de stichting Podiatria Kosovo dan kunt u dat doen door een bedrag over te schrijven op rekeningnummer NL22ABNA0579534618 ten name van Stichting Podiatria Kosovo te Eindhoven.

U kunt er ook voor kiezen om via Ideal te doneren

Alle donaties zijn uiteraard van harte welkom

Doneer direct via Ideal!!

Nieuws

Doelstellingen Stichting Podiatria Kosovo

De stichting Podiatria Kosovo heeft zichzelf de volgende doelen gesteld voor de periode 2016-2020:

  • Het stimuleren van een betere voetzorg voor diabetes patiënten in Kosovo
  • Het stimuleren dat sport en bewegen een plaats krijgt in het leven van kinderen in Kosovo
  • In 2020 dient de kliniek selfsupporting te zijn
    • Een eigen bijdrage, naar draagkracht, van patiënten zal vanaf 2015 gevraagd worden
    • Gezocht wordt naar een betere salariëring van podiatriste Vjolka Kola: bijvoorbeeld door het incorporeren van de voetkliniek binnen het bestaande gezondheidszorgsysteem in Gjakova
  • In navolging van de succesvolle scholing in 2011 zal opnieuw ingezet worden op scholing en bijscholing van verpleegkundigen en artsen